Tinuruan ako ng aking guro kung paano sumakay ng kabayo