HZGD-245 Ang aking magaling na hipag.....

 naglo-load 

Nagpasya si "Yui" na tumira sa kanyang bayaw dahil sa badyet ng pamilya, ngunit kinasusuklaman niya ang kanyang bayaw na nagrereklamo tungkol sa maliliit na bagay at sekswal na panliligalig sa kanya. At isang araw, sa isang pagtatalo, inatake ako ng aking galit na bayaw. Ang makapangyarihang pamamaraan at makapangyarihang patpat ay walang pinagkaiba sa asawang haggard sa likod ng ari. Unang libreng pagsubok na lugar!

HZGD-245 Ang aking magaling na hipag.....