Ang eroplano ay nangangailangan ng 3 piloto upang maging masaya