Lumalaktaw sa paaralan ang mga estudyanteng Vietnamese para makipagtalik