Ang ilang mga batang babae ay nasa eroplano sa motel