I-clamp ang ibon ng mahigpit at huwag hayaang makatakas